Việt Nam đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc

Việt Nam nêu vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 đã có phiên họp toàn thể về chủ đề Đại dương và Luật Biển ngày 10.12, tại New York Mỹ. Đại diện phái đoàn Việt…

Thế cô độc của Iran tại Liên Hợp Quốc

Lãnh đạo Iran nhận được nhiều cảm thông khi tới họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái, nhưng năm nay, mọi thứ đã rất khác. Tại kỳ họp thường niên của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York,…

Mỹ tính triển khai tuần duyên đối phó tàu Trung Quốc

"Hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không theo quy định và không báo cáo của Trung Quốc, cùng hành vi quấy rối tàu thuyền hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác ở khu vực Ấn Độ Dương -…