Việt Nam đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc

Việt Nam nêu vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 đã có phiên họp toàn thể về chủ đề Đại dương và Luật Biển ngày 10.12, tại New York Mỹ. Đại diện phái đoàn Việt…

Thế cô độc của Iran tại Liên Hợp Quốc

Lãnh đạo Iran nhận được nhiều cảm thông khi tới họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm ngoái, nhưng năm nay, mọi thứ đã rất khác. Tại kỳ họp thường niên của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York,…