Nga điều thêm quân đội đến sát sườn NATO

"NATO đang triển khai lực lượng tăng thiết giáp cùng nhiều đơn vị tiến công đa quốc gia gần Kaliningrad. Để đối phó mối đe dọa này, lãnh đạo lực lượng vũ trang phải thực hiện nhiều biện pháp tương…