Cận cảnh dàn tiêm kích NATO ‘vây’ oanh tạc cơ Nga trên Biển Baltic