Chỉ huy quân đội Trung Quốc bị chê thiếu kinh nghiệm chiến đấu

Giới chuyên gia nhận định tình trạng thiếu kinh nghiệm thực chiến của chỉ huy cao cấp sẽ "kéo lùi" tiến trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.