Chiến dịch Mỹ báo thù đô đốc Nhật chỉ huy trận Trân Châu Cảng

Bất chấp thất bại trong trận Midway năm 1942, Nhật vẫn kiên quyết không đầu hàng, thúc đẩy Mỹ lên kế hoạch hạ sát đô đốc Isoroku Yamamoto.