Nga điều thêm quân đội đến sát sườn NATO

Nga bổ sung một sư đoàn bộ binh cơ giới, dự kiến triển khai thêm hàng chục xe tăng, tàu chiến và tiêm kích đến vùng lãnh thổ Kaliningrad.