Công binh Việt Nam đạt giải ba trong cuộc thi “Tuyến đường an toàn”