Đội tuyển xe tăng Việt Nam xuất sắc đứng đầu lượt đấu bán kết đầu