Quân đội nhân dân Việt Nam khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là đội quân cách mạng đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội quân đó từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh.

Huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam - 1

Hải quân nhân dân Việt Nam huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng. Ảnh minh họa. Nguồn: baohaiquan

Trong những thập niên gần đây, các cuộc chiến tranh diễn ra trên thế giới đều là chiến tranh bằng vũ khí, phương tiện công nghệ cao. Nhận thức rất rõ điều đó, Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng QĐND và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao”. Chủ trương chỉ đạo chiến lược này cần được mọi cấp, mọi ngành nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện mạnh mẽ trên thực tiễn.

Mỗi chúng ta đều hiểu rằng, QĐND Việt Nam là đội quân của dân, do dân và vì dân, đội quân đó mang bản chất giai cấp công nhân, giai cấp đại diện cho nền sản xuất tiên tiến, hiện đại của nhân loại. Lẽ đương nhiên, QĐND Việt Nam phải được xây dựng bằng sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Cần nhận thức sâu sắc rằng, sức mạnh tổng hợp được cấu thành bởi nhiều yếu tố, bao gồm sức mạnh vật chất, sức mạnh tinh thần, sức mạnh của quốc gia, dân tộc và sức mạnh của thời đại.

Sức mạnh tổng hợp tồn tại một cách khách quan vốn có, nhưng việc huy động sức mạnh tổng hợp phụ thuộc vào ý chí chủ quan, vào chủ trương, đường lối, quan điểm của từng giai cấp, chế độ, trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Ông cha ta rất chú trọng huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để đánh bại các đội quân xâm lược to lớn, tàn bạo dù chúng từ đâu đến, giữ vững độc lập dân tộc. Kế thừa những truyền thống oai hùng của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng lên tầm cao mới về huy động sức mạnh tổng hợp trong công cuộc kháng chiến, đánh đuổi quân xâm lược giành độc lập, tự do cho dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng QĐND Việt Nam anh hùng.

Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đòi  hỏi QĐND Việt Nam phải tiến lên chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại thì mới có thể đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ BVTQ Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự đầu tư cho quá trình này đòi hỏi phải có sự đóng góp của mọi cấp, mọi ngành và của toàn dân tộc, kết hợp với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Vì vậy, việc huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là vấn đề vừa hết sức cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài.

Muốn huy động được sức mạnh tổng hợp xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trước hết phải thống nhất về nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức rõ, xây dựng QĐND Việt Nam là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân Việt Nam. Công tác tuyên truyền, giáo dục nếu làm tốt sẽ giúp mọi người dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong xây dựng quân đội để họ tự giác đóng góp, xây dựng. Đồng thời, tạo ra sự đồng thuận cao của toàn Đảng, toàn dân và huy động được sức mạnh tổng hợp cho quá trình xây dựng QĐND Việt Nam. Vì vậy, phải tích cực tuyên truyền, giáo dục về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm tăng niềm tin yêu và sự tự hào của toàn Đảng, toàn dân đối với QĐND Việt Nam anh hùng. Đồng thời phải tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, để toàn dân nâng cao cảnh giác cách mạng, không nghe và tin theo luận điệu của thế lực thù địch, cơ hội.

Chúng ta cũng phải tập trung huy động mọi tiềm năng về kinh tế, khoa học-công nghệ (KHCN) của quốc gia và quốc tế để xây dựng quân đội. Theo đó, Đảng, Nhà nước cần xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp nhằm huy động tiềm lực, nội lực nền kinh tế, KHCN hiện có của đất nước, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, phục vụ nhiệm vụ xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo đảm cho QĐND có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Đồng thời phải tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng với các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm tiếp thu những thành tựu KHCN hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu từng bước hiện đại hóa quân đội.

Cần phải đa phương hóa, đa dạng hóa các hoạt động mua sắm vũ khí, phương tiện hiện đại của thế giới; tích cực, chủ động cải tiến kỹ thuật-công nghệ phù hợp với nhiệm vụ, nghệ thuật tác chiến của ta. Trong những năm gần đây, thông qua hoạt động hội nhập về quốc phòng, chúng ta đã có điều kiện tiếp nhận nhiều trang bị, phương tiện hiện đại của các nước trên thế giới… phục vụ cho các hoạt động Gìn giữ hòa bình, xử lý các vấn đề về an ninh phi truyền thống và bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia. Có thể coi đây là một kênh quan trọng để huy động các nguồn lực quốc tế góp phần xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trước mắt, các cơ quan chức năng cần tham mưu với trên tích cực, chủ động tham gia với trách nhiệm cao các cơ chế hợp tác về quốc phòng khu vực ASEAN (ADMM) và ASEAN mở rộng (ADMM+). Đồng thời tích cực, chủ động tham gia các hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc để vừa nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật-công nghệ các nội dung mà Quân đội ta tham gia, nâng cao trình độ ngoại ngữ, giao tiếp quốc tế cho cán bộ, chiến sĩ, vừa tô đẹp thêm hình ảnh QĐND Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới…

Huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là một đòi hỏi vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài. Các giải pháp nêu trên có mối quan hệ nhân quả, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, nếu được thực hiện đồng bộ, nhất quán, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho quá trình huy động sức mạnh tổng hợp của đất nước và thời đại xây dựng Quân đội ta ngày càng hùng mạnh.

Theo PGS, TS HOÀNG MINH THẢO
Báo Quân đội Nhân dân

Thông tin đáng chú ý

Tin tức cập nhật

Hệ thống Krasukha của Nga buộc máy bay trinh sát Anh rút khỏi Ukraine

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha của Nga, đã buộc máy bay trinh sát của Không quân Anh, phải gián đoạn hành động trinh sát và rút khỏi bầu trời…

Tác chiến điện tử của Nga góp phần đập tan lực lượng bạo loạn Kazakhstan

Việc đánh bại thành công các lực lượng bạo loạn và thành viên của các nhóm khủng bố, cố gắng dàn dựng một cuộc đảo chính ở Kazakhstan, là do việc sử…

Tung hoành khắp thế giới nhưng F-4 vẫn sợ nhất khi gặp MiG-21 Việt Nam

Mặc dù thuộc tính của chúng khác nhau đáng kể, nhưng các máy bay chiến đấu F-4 Phantom và MiG-21 luôn là những đối thủ nguy hiểm khi tham chiến trên…

Số liệu Sốc: Chỉ trong 3 tháng, 163 lính Mỹ thiệt mạng vì tự tử

Theo thông tin được tờ Foxnews của Mỹ đăng tải cách đây ít ngày, các báo cáo cho biết, đã có hơn 150 lính Mỹ tự tử trong quý 3 năm 2021 vừa qua.…

Liên quân do Nga dẫn đầu bắt đầu rút khỏi Kazakhstan

Lực lượng Nga bên ngoài sân bay thành phố Almaty. Ảnh: Reuters.  Trong một thông báo đưa ra hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết liên…

Quân đội Nga bắt đầu chuyển vũ khí hạng nặng tới biên giới với NATO

Theo truyền thông phương Tây, hiện tại có khoảng 100.000 quân Nga và hàng nghìn thiết bị quân sự hạng nặng, đang được triển khai ở biên giới giữa…

Tổng thống Nga – Putin biến nguy thành cơ giữa khủng hoảng Kazakhstan

Ngay từ những ngày đầu năm mới, Kazakhstan đối mặt làn sóng bất ổn chưa từng có. Hàng nghìn người đổ xuống đường biểu tình, đốt phá, gây bạo loạn, đẩy…

3.000 lính Nga làm gì tại Kazakhstan?

"Nhiệm vụ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình hỗn hợp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) là bảo vệ các cơ sở quốc phòng và cơ quan nhà nước…

Thông tin tình báo khiến Mỹ lo ngại lực lượng Nga gần Ukraine

Các quan chức Mỹ cho biết họ phát hiện Nga gần đây điều thêm nhiều trực thăng quân sự và cường kích tấn công mặt đất tới khu vực phía tây, nơi khoảng…

Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ trừng phạt Tổng thống Putin

"Nêu ra các biện pháp trừng phạt đối với một nguyên thủ quốc gia là vượt qua ranh giới và có thể so sánh với rạn nứt quan hệ", phát ngôn viên Điện…