Mặt nạ phòng độc nào đang được sử dụng phổ biến trong Quân đội Việt Nam?

Các loại mặt nạ phòng độc được sử dụng bởi Hải quân Nhân dân Việt Nam cho phép người lính hoạt động tốt trong môi trường không khí độc hại, khói hoặc thậm chí là phóng xạ.