Tổng thống Nga – Putin biến nguy thành cơ giữa khủng hoảng Kazakhstan

Bất ổn ở Kazakhstan có thể gây rối loạn không gian hậu Xô Viết, nhưng cũng là cơ hội để Tổng thống Putin mở rộng ảnh hưởng của Nga.