4 sai lầm kinh điển trong uống nước mà ai cũng mắc phải khiến cơ thể rước bệnh, nhất là điều thứ 2