Đoàn Văn Hậu “cà khịa” cực mạnh Ngạn “Mắt Biếc”

Một điều chắc chắn thầy Ngạn "Mắt Biếc" không bao giờ có được như Đoàn Văn Hậu, đó chính là được ở bên Hà Lan!