Lịch chiếu phim ngày 13/1 tại một số rạp CGV Hà Nội