MC mắng xối xả người chơi trên sóng truyền hình vì lừa dối khán giả