Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão giật cấp 10 trong 24 giờ tới