Mùa đông năm nay lạnh hơn

Không khí lạnh đến sớm, nhiệt độ tháng 11 và 12 năm nay dự báo thấp hơn so với trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.