Cảnh sát cơ động cho bé trai cắn tay để tránh bị nuốt lưỡi