Thủ tướng gọi điện động viên, chúc tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan