Cháy ở khu công nghiệp sát Aeon Mall, khói bốc hàng chục mét