Đã lắp biển cảnh báo, lập hàng rào tại những vị trí kè hồ Hoàn Kiếm xuống cấp