Tự hào là công dân Thủ đô – Bài 4: Nâng cao ảnh hưởng trong mắt người nước ngoài