Tự hào là công dân Thủ đô – Bài 5: Để niềm tin yêu tiếp tục tỏa sáng