Xây dựng huyện Thanh Trì gắn với gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống

Huyện Thanh Trì đang trong quá trình phát triển, với tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó, trong phát triển cần quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; đồng thời huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển để khai thác tối đa tiềm năng.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,3 triệu đồng/năm

Sáng 14/8, huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” và phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện.

xay dung huyen thanh tri gan voi gin giu cac gia tri van hoa truyen thong
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bá Hoạt)

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU, huyện Thanh Trì đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nội dung. Thanh Trì là huyện đầu tiên của Thành phố tổ chức tốt cuộc thi “Trật tự an toàn giao thông và trật tự văn minh đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới” từ cơ sở đến huyện; công tác dồn điền đổi thửa đạt 100% kế hoạch tạo điều kiện chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh cho biết, hàng năm, huyện bố trí 5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ công nghệ mới vào sản xuất. Huyện cũng quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình mới, ứng dụng công nghệ cao như: Mô hình sản xuất nấm Đông trùng ứng dụng công nghệ cao, mô hình nhà lưới trồng rau thủy canh tại xã Yên Mỹ, mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Duyên Hà, hoa Đào tại xã Yên Mỹ…

Bên cạnh đó, huyện đã hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGap tại xã Đại Áng gắn với thực hiện liên kết chuỗi thịt lợn tại Công ty CP thực phẩm Song Đạt; Duy trì 769ha/năm diện tích nuôi trồng thủy sản, tập trung phát triển khu nuôi trồng thủy sản tập trung diện tích 250ha với các mô hình như khôi phục mô hình nuôi tôm càng xanh xã Đông Mỹ, nuôi cá thâm canh tăng năng suất tại xã Tả Thanh Oai, Đông Mỹ… Đặc biệt, đã thực hiện xây dựng thí điểm mô hình nuôi cá thâm canh ứng dụng công nghệ cao “sông trong ao” tại xã Đại Áng.

Về xây dựng nông thôn mới, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh, năm 2015, 15/15 xã trên địa bàn huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với kế hoạch; Tháng 9/2017, huyện Thanh Trì được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, huyện Thanh Trì đã triển khai thực hiện với kết quả: 15/15 xã đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch khu trung tâm xã tỷ lệ 1/500; hoàn thành 250km đường giao thông nông thôn, nhiều tuyến đường giao thông trục quan trọng của huyện; duy trì 100% xã cơ bản đạt tiêu chí thủy lợi và tiêu chí Điện; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 77,94% (53/68 trường); 16 chợ đạt chuẩn hạng 3 và 100% xã có chợ đạt chuẩn cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% trong đó 81,6% được sử dụng nước sạch đô thị.

Đặc biệt, tiêu chí phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất đạt kết quả tốt. Giá trị thu hoạch/ha đất trồng trọt, nuôi thủy sản năm 2019 ước đạt 230 triệu đồng/ha, tăng 1,76 lần so với năm 2016. Nhờ đó, đến hết năm 2015, huyện đã có 100% xã đạt tiêu chí thu nhập. Ước thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 đạt 54,3 triệu đồng/người, tăng 5,9 triệu đồng/người so với năm 2018; tăng 8,6% so với mục tiêu của Chương trình.

Để người dân thực sự là chủ thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

xay dung huyen thanh tri gan voi gin giu cac gia tri van hoa truyen thong
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khen thưởng các tập thể xuất sắc của huyện Thanh Trì trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Bá Hoạt)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Huyện Thanh Trì vinh dự là đơn vị thứ 2 trong 4 huyện đầu tiên trên tổng số 18 huyện, thị xã của Hà Nội đạt chuẩn NTM và về đích trước 2 năm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn và tin tưởng Thanh Trì không chỉ dừng ở đó mà các xã đã đạt chuẩn rồi phải đạt NTM nâng cao, huyện phải duy trì giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả Chương trình 02 của Thành ủy và tiếp tục triển khai thực hiện tốt theo hướng sẽ phát triển thành quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, trong thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để nhân dân trực tiếp tham gia bàn bạc, thực hiện và giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện, thụ hưởng thành quả của chương trình.

Nhấn mạnh đến việc duy trì chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí phát triển đô thị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện cần phấn đấu hoàn thành Đề án xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành Quận giai đoạn 2020-2025, trước năm 2025. “Thanh Trì đang trong quá trình phát triển, với tốc độ đô thị hóa nhanh, do đó, cần quan tâm giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử các di tích”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý.

Cho rằng huyện Thanh Trì còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế, nhất là về địa lý, giao thông, văn hóa, lịch sử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện cần tiếp tục huy động nhiều hơn mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trong đó, chú trọng thực hiện các giải pháp hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ; tích cực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Thanh Trì theo hướng bền vững, chú trọng thực hiện chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm”.

Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng, các công trình y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa, kết nối hạ tầng giữa đô thị và nông thôn, đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển của một huyện đang trong quá trình đô thị hoá; đặc biệt là gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, huyện Thanh Trì cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bám sát chủ đề năm của Thành phố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là vai trò nêu gương của người lãnh đạo; Phát huy dân chủ ở cơ sở và vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến xã trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chuẩn bị chu đáo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hoàng Phúc/ Lao động Thủ đô

Thông tin đáng chú ý

Tin tức cập nhật

Hệ thống Krasukha của Nga buộc máy bay trinh sát Anh rút khỏi Ukraine

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha của Nga, đã buộc máy bay trinh sát của Không quân Anh, phải gián đoạn hành động trinh sát và rút khỏi bầu trời…

Tác chiến điện tử của Nga góp phần đập tan lực lượng bạo loạn Kazakhstan

Việc đánh bại thành công các lực lượng bạo loạn và thành viên của các nhóm khủng bố, cố gắng dàn dựng một cuộc đảo chính ở Kazakhstan, là do việc sử…

Tung hoành khắp thế giới nhưng F-4 vẫn sợ nhất khi gặp MiG-21 Việt Nam

Mặc dù thuộc tính của chúng khác nhau đáng kể, nhưng các máy bay chiến đấu F-4 Phantom và MiG-21 luôn là những đối thủ nguy hiểm khi tham chiến trên…

Số liệu Sốc: Chỉ trong 3 tháng, 163 lính Mỹ thiệt mạng vì tự tử

Theo thông tin được tờ Foxnews của Mỹ đăng tải cách đây ít ngày, các báo cáo cho biết, đã có hơn 150 lính Mỹ tự tử trong quý 3 năm 2021 vừa qua.…

Liên quân do Nga dẫn đầu bắt đầu rút khỏi Kazakhstan

Lực lượng Nga bên ngoài sân bay thành phố Almaty. Ảnh: Reuters.  Trong một thông báo đưa ra hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết liên…

Quân đội Nga bắt đầu chuyển vũ khí hạng nặng tới biên giới với NATO

Theo truyền thông phương Tây, hiện tại có khoảng 100.000 quân Nga và hàng nghìn thiết bị quân sự hạng nặng, đang được triển khai ở biên giới giữa…

Tổng thống Nga – Putin biến nguy thành cơ giữa khủng hoảng Kazakhstan

Ngay từ những ngày đầu năm mới, Kazakhstan đối mặt làn sóng bất ổn chưa từng có. Hàng nghìn người đổ xuống đường biểu tình, đốt phá, gây bạo loạn, đẩy…

3.000 lính Nga làm gì tại Kazakhstan?

"Nhiệm vụ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình hỗn hợp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) là bảo vệ các cơ sở quốc phòng và cơ quan nhà nước…

Thông tin tình báo khiến Mỹ lo ngại lực lượng Nga gần Ukraine

Các quan chức Mỹ cho biết họ phát hiện Nga gần đây điều thêm nhiều trực thăng quân sự và cường kích tấn công mặt đất tới khu vực phía tây, nơi khoảng…

Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ trừng phạt Tổng thống Putin

"Nêu ra các biện pháp trừng phạt đối với một nguyên thủ quốc gia là vượt qua ranh giới và có thể so sánh với rạn nứt quan hệ", phát ngôn viên Điện…