Cụm dịch Nhà Trắng lan rộng, loạt phóng viên nhiễm nCoV

Thêm 4 phóng viên làm việc tại Nhà Trắng được phát hiện dương tính với nCoV, sau khi vợ chồng Trump và một số quan chức tại đây nhiễm virus.