Di chúc Người soi sáng đường tương lai dân tộc

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quý báu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học viên Trường Nghệ thuật sân khấu trung ương năm 1961 /// Ảnh: Tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học viên Trường Nghệ thuật sân khấu trung ương năm 1961

Ảnh: Tư liệu
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Đây là khẳng định của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại lễ quốc gia kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người (2.9.1969 – 2.9.2019) diễn ra sáng 30.8 tại Hà Nội.
Tham dự lễ kỷ niệm còn có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 3.500 đại biểu T.Ư, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh và đại diện các tầng lớp nhân dân.
Di chúc Người soi sáng đường tương lai dân tộc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ảnh: Gia Hân

4 năm đúc kết hơn 1.000 từ ngắn gọn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trước lúc đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân, người “đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết, tự mình lặng lẽ, công phu và chu đáo để hoàn thành bản Di chúc trong 4 năm, từ 1965 – 1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta đang diễn ra ác liệt đầy gian khổ, hy sinh. “Chỉ với hơn 1.000 từ, Di chúc của Người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do, sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đúc kết.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc, mà còn là nhà tổ chức thiên tài, đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Xúc động nghẹn ngào khi đọc câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Bác ơi tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông mọi kiếp người“, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh nhưng vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Trọn đời Người vì nước, vì dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là biểu tượng, là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã hun đúc nên sự nghiệp Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh – thời đại rực rỡ nhất, vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc ta”.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quý báu. Đó là bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đó là bài học không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc; là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân tố hàng đầu quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc

Tự hào về những thành quả đã đạt được trong 50 năm qua, song Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng trăn trở, day dứt trước những điều chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Không ít những khuyết điểm, yếu kém và khó khăn, thách thức đang cản trở tiến trình đổi mới đất nước. Nếu không kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, sẽ đe dọa vận mệnh của Tổ quốc, sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng”.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, cùng với việc nỗ lực, phấn đấu phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục yếu kém, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, không say sưa thắng lợi hay bi quan, dao động trước những khó khăn, thử thách.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; chăm lo, xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xứng đáng là lực lượng tiên phong, là Đảng cầm quyền ngang tầm nhiệm vụ.
Lấy phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải quyết tận dụng tốt nhất những thời cơ vận hội, hóa giải kịp thời những nguy cơ và vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước VN hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh theo tâm nguyện của Người”. Để làm được điều đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng VN thành nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đậm văn hóa và nhân văn Hồ Chí Minh, mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN muôn vàn yêu quý của chúng ta”.

Tu dưỡng bản thân như rửa mặt hằng ngày

“Chúng tôi nguyện đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ Việt Nam vinh dự và tự hào được góp sức vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua. Chúng tôi ý thức rằng phải thường xuyên nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức như Bác Hồ đã dạy, tu dưỡng bản thân như rửa mặt hằng ngày. Thanh niên phải trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội, cụ thể hóa những lời dạy của Bác vào những công việc, vào sinh hoạt hằng ngày như: rèn luyện sức khỏe, thực hành tiết kiệm, trung thực giản dị, khiêm tốn; nói đi đôi với làm, sống có hoài bão, có lý tưởng, có trách nhiệm đóng góp xây dựng cộng đồng, tuân thủ pháp luật… Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, chúng tôi nguyện đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước quyết tâm đưa đất nước VN sánh vai với các cường quốc 5 châu như mong muốn của Bác Hồ”.
Anh Nhất Linh
Bí thư Đoàn ĐH Kinh tế quốc dân, đại diện thế hệ trẻ VN phát biểu tại buổi lễ

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2019), sáng 30.8, đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã dự lễ viếng. Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng…
Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Thông tin đáng chú ý

Tin tức cập nhật

Hệ thống Krasukha của Nga buộc máy bay trinh sát Anh rút khỏi Ukraine

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha của Nga, đã buộc máy bay trinh sát của Không quân Anh, phải gián đoạn hành động trinh sát và rút khỏi bầu trời…

Tác chiến điện tử của Nga góp phần đập tan lực lượng bạo loạn Kazakhstan

Việc đánh bại thành công các lực lượng bạo loạn và thành viên của các nhóm khủng bố, cố gắng dàn dựng một cuộc đảo chính ở Kazakhstan, là do việc sử…

Tung hoành khắp thế giới nhưng F-4 vẫn sợ nhất khi gặp MiG-21 Việt Nam

Mặc dù thuộc tính của chúng khác nhau đáng kể, nhưng các máy bay chiến đấu F-4 Phantom và MiG-21 luôn là những đối thủ nguy hiểm khi tham chiến trên…

Số liệu Sốc: Chỉ trong 3 tháng, 163 lính Mỹ thiệt mạng vì tự tử

Theo thông tin được tờ Foxnews của Mỹ đăng tải cách đây ít ngày, các báo cáo cho biết, đã có hơn 150 lính Mỹ tự tử trong quý 3 năm 2021 vừa qua.…

Liên quân do Nga dẫn đầu bắt đầu rút khỏi Kazakhstan

Lực lượng Nga bên ngoài sân bay thành phố Almaty. Ảnh: Reuters.  Trong một thông báo đưa ra hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết liên…

Quân đội Nga bắt đầu chuyển vũ khí hạng nặng tới biên giới với NATO

Theo truyền thông phương Tây, hiện tại có khoảng 100.000 quân Nga và hàng nghìn thiết bị quân sự hạng nặng, đang được triển khai ở biên giới giữa…

Tổng thống Nga – Putin biến nguy thành cơ giữa khủng hoảng Kazakhstan

Ngay từ những ngày đầu năm mới, Kazakhstan đối mặt làn sóng bất ổn chưa từng có. Hàng nghìn người đổ xuống đường biểu tình, đốt phá, gây bạo loạn, đẩy…

3.000 lính Nga làm gì tại Kazakhstan?

"Nhiệm vụ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình hỗn hợp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) là bảo vệ các cơ sở quốc phòng và cơ quan nhà nước…

Thông tin tình báo khiến Mỹ lo ngại lực lượng Nga gần Ukraine

Các quan chức Mỹ cho biết họ phát hiện Nga gần đây điều thêm nhiều trực thăng quân sự và cường kích tấn công mặt đất tới khu vực phía tây, nơi khoảng…

Nga cảnh báo hậu quả nếu Mỹ trừng phạt Tổng thống Putin

"Nêu ra các biện pháp trừng phạt đối với một nguyên thủ quốc gia là vượt qua ranh giới và có thể so sánh với rạn nứt quan hệ", phát ngôn viên Điện…