Tham gia chuyến kiểm tra liên hợp, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có biên đội tàu 8004 và 8003, do Đại tá Trần Văn Thơ, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởngVùng Cảnh sát biển 1 làm Chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Việt Nam; về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu 4302 và 4304, do ông Lưu Thiêm Vinh, Phó cục trưởng Phân cục Nam Hải (thuộc Cục Cảnh sát biển Trung Quốc) làm Chỉ huy trưởng lực lượng kiểm tra liên hợp Trung Quốc.

Kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc bộ năm 2019
 Đội hình cơ động của hai biên đội Cảnh sát biển Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ 18 kể từ khi hai nước Việt Nam và Trung Quốc ký Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc bộ. Chuyến kiểm tra liên hợp lần thứ hai năm 2019 trải dài trên phạm vi 11 điểm trong vùng đánh cá chung tại khu vực Vịnh Bắc bộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai bên đã tiến hành các hoạt động, như: Hội đàm thống nhất phương án, nội dung, kế hoạch của chuyến kiểm tra liên hợp; thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển; kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân hai nước khai thác hải sản trong khu vực đánh bắt chung; tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử trên biển; luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn trên biển; tổ chức hội đàm, tổng kết quá trình kiểm tra liên hợp.

Kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc bộ năm 2019
Tổ kiểm soát của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc bộ năm 2019
Tổ kiểm soát của Cảnh sát biển hai nước kiểm tra hoạt động của tàu cá Việt Nam.
Kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc bộ năm 2019
Phối hợp luyện tập tình huống cứu nạn trên biển.

Trong chuyến công tác, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã kết hợp thực hiện nội dung chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đang hoạt động đánh bắt hải sản trong vùng biển Việt Nam; tặng cờ Tổ quốc, áo phao, một số thực phẩm tươi, phát tờ rơi, tờ gấp cho ngư dân và hướng dẫn ngư dân Việt Nam chấp hành nghiêm pháp luật, động viên các tàu, thuyền yên tâm vươn khơi bám biển.

Kết thúc chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc bộ năm 2019
Hội đàm tổng kết chuyến phối hợp công tác.

Theo đánh giá của trưởng đoàn hai bên, chuyến kiểm tra liên hợp nghề cá Vịnh Bắc bộ lần thứ hai năm 2019 đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả của chuyến kiểm tra liên hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện thỏa thuận về Quy chế tuần tra liên hợp giữa Việt Nam – Trung Quốc, bảo tồn và khai thác bền vững tài nguyên, sinh vật biển trong vùng đánh cá chung; nâng cao ý thức của ngư dân trong việc tuân thủ pháp luật; đồng thời thực hiện tốt Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá hai nước Việt Nam – Trung Quốc nhằm xây dựng một vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.