GÓC NHÌN

Việt Nam

Biển Đông và vai trò của Việt Nam

Dưới đây là nhận định của GS James Borton (chuyên gia cao cấp của Trung tâm Ngoại giao Khoa học, Đại học Tufts - Mỹ, đang viết cuốn sách mới có tựa đề “Dispatches from the East Sea” -…