Trưởng công an xã ở Thanh Hóa hy sinh khi giúp dân sơ tán