Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo”

Thời gian qua, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sức lan tỏa và đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, thông qua Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố do Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức đã góp phần giới thiệu và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện công tác dân vận…

Ghi nhận từ Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019 do Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức cho thấy, qua 5 tháng triển khai, hội thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các địa phương, đơn vị.

Trước khi đến với Hội thi cấp thành phố, các địa phương, đơn vị đã tổ chức hội thi “Dân vận khéo” ở cấp cơ sở, qua đó lựa chọn ra những đội thi xuất sắc nhất để dự thi.

Tại hội thi, các đội thi đã trải qua 3 phần thi, gồm phần thi Chào hỏi, giới thiệu khái quát đặc điểm nổi bật về kinh tế – xã hội, kết quả thực hiện công tác dân vận tại địa phương, đơn vị.

Phần thi Hiểu biết, các đội thi tham gia trả lời câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận, nội dung câu hỏi liên quan đến những quan điểm chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, thành phố về công tác dân vận.

Thông qua phần thi Chào hỏi, các đội đã giới thiệu khái quát đặc điểm nổi bật về kinh tế – xã hội, kết quả thực hiện công tác dân vận tại địa phương, đơn vị

Có thể kể đến các tiểu phẩm giới thiệu mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tham dự hội thi như: Tiểu phẩm “Mắt thấy tai nghe” của đội huyện Gia Lâm giới thiệu về mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân dồn điền, đổi thửa để tập trung đất phát triển nông nghiệp sạch tại xã Đa Tốn.Đặc biệt, với phần thi Giới thiệu điển hình “Dân vận khéo”, bằng các tiểu phẩm sân khấu hấp dẫn, sinh động, các đội đã mang đến hội thi những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, được triển khai hiệu quả trên thực tiễn.

Tiểu phẩm “Vì một Việt Nam xanh” của đội huyện Thường Tín giới thiệu về mô hình “Dân vận khéo” tại Tổ dân phố Thị trấn Thường Tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, phân loại rác từ các hộ gia đình; tiểu phẩm “Chuyện năm ấy” của đội huyện Thanh Trì giới thiệu về mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc tang văn minh tại địa phương.

Tiểu phẩm “Bà đồng ý thì tôi cũng ok” của đội huyện Đông Anh, tiểu phẩm “Hợp tình hợp lý” của đội huyện Mỹ Đức, tiểu phẩm “Tấm biển chủ quyền” của đội huyện Thanh Oai, tiểu phẩm “Con đường hòa hợp” của đội huyện Hoài Đức… giới thiệu về mô hình “Dân vận khéo” trong công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa và đồng ý phương án đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Ở phần thi Hiểu biết, các đội thi tham gia trả lời câu hỏi bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận, nội dung câu hỏi liên quan đến những quan điểm chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, thành phố về công tác dân vận.

Đánh giá về Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi, cho biết, hội thi đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, xác định đúng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận và tác dụng của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay.

Hội thi cũng tạo diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện công tác dân vận; nâng cao năng lực, khuyến khích tinh thần nhiệt tình và sáng tạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận; giới thiệu và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu; tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố về công tác dân vận.

Trưởng Ban Dân vân Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đã bám sát chương trình công tác của Ban Dân vận Trung ương, Thành ủy Hà Nội và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, tập trung quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công tác dân vận và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế – xã hội của thành phố không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Với phần thi Giới thiệu điển hình “Dân vận khéo”, bằng các tiểu phẩm sân khấu hấp dẫn, sinh động, các đội đã mang đến hội thi những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, được triển khai hiệu quả trên thực tiễn.

Có được kết quả đó là do sự cố gắng chung của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của công tác dân vận, đã tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và toàn thành phố.

Phong trào “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện, qua đó, tạo sức lan tỏa và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 5/12/2016 của Thành ủy “Về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020”.

Tích cực tuyên truyền, thực hiện tốt các nội dung của “Năm dân vận chính quyền 2019”, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan trên địa bàn thành phố. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giữ gìn an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, thực hiện văn hóa ứng xử văn minh, thanh lịch của người Hà Nội, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội… Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy tốt truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trên địa bàn thành phố…

Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019 có 35 đội tham dự, chia làm 4 cụm thi. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949-15/10/2019); 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019); 20 năm “Ngày dân vận của cả nước” (15/10/1999-15/10/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc Hội thi “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2019, Ban Dân vận Thành ủy đã trao giải Nhất tại 4 cụm thi cho các đội: quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm và Thị xã Sơn Tây.

 

Thông tin đáng chú ý

Tin tức cập nhật

Quảng bá sản phẩm có “đường 9 đoạn” tại Việt Nam là vi phạm pháp luật

Chiều 6/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam…

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đã nói về giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với TASS ngày 5.7, ông Medvedev - người từng là Tổng thống Nga - nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc trong…

Hà Nội nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, vượt mốc 39 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết Hà Nội hôm nay (7/7), tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt…

NATO theo dõi sát các động thái của Wagner, Bulgaria từ chối cấp vũ khí cho Kiev

Theo ông Stoltenberg, NATO đang theo dõi chặt chẽ các động thái của các lực lượng Wagner và cá nhân ông Yevgeny Prigozhin, cũng như đang giám sát các…

Hệ thống Krasukha của Nga buộc máy bay trinh sát Anh rút khỏi Ukraine

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha của Nga, đã buộc máy bay trinh sát của Không quân Anh, phải gián đoạn hành động trinh sát và rút khỏi bầu trời…

Tác chiến điện tử của Nga góp phần đập tan lực lượng bạo loạn Kazakhstan

Việc đánh bại thành công các lực lượng bạo loạn và thành viên của các nhóm khủng bố, cố gắng dàn dựng một cuộc đảo chính ở Kazakhstan, là do việc sử…

Tung hoành khắp thế giới nhưng F-4 vẫn sợ nhất khi gặp MiG-21 Việt Nam

Mặc dù thuộc tính của chúng khác nhau đáng kể, nhưng các máy bay chiến đấu F-4 Phantom và MiG-21 luôn là những đối thủ nguy hiểm khi tham chiến trên…

Số liệu Sốc: Chỉ trong 3 tháng, 163 lính Mỹ thiệt mạng vì tự tử

Theo thông tin được tờ Foxnews của Mỹ đăng tải cách đây ít ngày, các báo cáo cho biết, đã có hơn 150 lính Mỹ tự tử trong quý 3 năm 2021 vừa qua.…

Liên quân do Nga dẫn đầu bắt đầu rút khỏi Kazakhstan

Lực lượng Nga bên ngoài sân bay thành phố Almaty. Ảnh: Reuters.  Trong một thông báo đưa ra hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết liên…

Quân đội Nga bắt đầu chuyển vũ khí hạng nặng tới biên giới với NATO

Theo truyền thông phương Tây, hiện tại có khoảng 100.000 quân Nga và hàng nghìn thiết bị quân sự hạng nặng, đang được triển khai ở biên giới giữa…