Nhân viên cây xăng nhanh trí giải cứu thiếu nữ 15 tuổi khỏi kẻ buôn người