Hồ Thị Thúy Hằng và các hot girl, ca sĩ, chủ spa điều hành đường dây bán dâm