Hưng “kính” qua đời, vụ án “bảo kê chợ Long Biên” giải quyết thế nào?